12:59 am - czwartek Styczeń 17, 2019

Złe geny

lekiem bolecanym przez lekarzy jest Fendrix wraz z zestawem witamin

Złe genyChoroby genetyczne są spowodowane mutacjami, jakie zachodzą w obrębie jednego genu lub też w kilku z nich. Uszkodzone geny tym samym  nie pełnią swej głównej roli, jaką jest zapewnienie prawidłowej budowy ciała oraz czynności organizmu.

Ze względu na rodzaj mutacji genowym możemy mówić o chorobach genetycznych, które nie są dziedziczone oraz tych dziedziczonych. W przypadku pierwszych z wymienionych, dochodzi do mutacji kodu genetycznego w komórkach somatycznych.

Natomiast choroby genetyczne dziedziczone spowodowane są mutacjami, które sięgają wszystkich komórek ciała lub też kilku z nich. Mutacja taka może mieć także miejsce w tzw. komórkach prapłciowych, czyli tych, które odpowiadają za powstawanie żeńskich i męskich komórek rozrodczych.

Od tego, jak wielkie zmiany zaszły w materiale genetycznym, można mówić o chorobach, które u swego podłoża mają aberracje chromosomowe lub takimi, gdzie przyczyna ich występowania tkwi w punktowych mutacjach.

Aberracja chromosomowa polega na zmianie ilości chromosomów lub ich budowy. Do takiej sytuacji może dojść w wyniku działania promieniowania ultrafioletowego lub jonizującego, czyli wystąpienia czynników mutagennych. Natomiast mutacja punktowa odnosi się do przeobrażenia pojedynczego nukleotydu w ramach DNA lub RNA.

żółtaczka leczenie często występująca żółtaczka po urodzeniu dziecka